Dansac set za irigaciju

Dansac proizvodi za irigaciju dizajnirani su za pacijente sa kolostomom koji prazne svoja creva irigacijom.
Dansac pruža kompletni set koji uključuje sve što je neophodno za irigaciju. Kompletan set se nalazi u toaletnom neseseru a različite komponente mogu se takodje posebno kupiti.
Profesionalci za negu stome treba da procene potrebu za irigacijom i preporuče njeno upražnjavanje.