Ileostoma

Šta je ileostoma?
Ileostoma predstavlja hirurškim putem napravljen otvor na tankom crevu, ileumu.

Gde se ileostoma postavlja?
U većini slučajeva hirurg koristi deo terminalnog ileuma (poslednja sekcija tankog creva) da bi formirao stomu. Ileum se izvodi kroz abdominalni zid, izvrće se kako bi se oblikovao odvodni sisak i zašio za kožu.

Šta ileostoma radi?
Ileostoma skreće tok fecesa a izlazni sadržaj/ konzistencija variraju u zavisnosti od lokacije stome u okviru tankog creva.

Kako izgleda stoma?
Stoma je crvena i vlažna; na stomi ne postoje nervni završeci te stoga i ne postoji osetljivost.

Šta je kesa za ileostomu?
Kesa sa ispustom, kesa za ileostomu, potrebna je radi skupljanja fecesa.