Kolostoma

Šta je kolostoma?

Kolostoma predstavlja hirurškim putem napravljen otvor na debelom crevu. Crevo se izvodi kroz abdominalni zid i zašiva za kožu.

Gde se kolostoma postavlja?

Kolostoma može biti formirana od skoro svakog dela debelog creva, mada se mesta kolostome najčešće nalaze na sigmoidnom i transverzalnom kolonu. Tačna pozicija zavisi od medicinskih razloga za operaciju.

Šta kolostoma radi?

Kolostoma skreće tok fecesa. Izlazni sadržaj, količina i konzistencija variraju u svakom pojedinačnom slučaju i zavise od lokacije stome u okviru kolona.

Kako izgleda stoma?

Stoma je crvena i vlažna; na stomi ne postoje nervni završeci te stoga i ne postoji osetljivost.

Šta je kesa za kolostomu?

Kesa bez ispusta, kesa za kolostomu, potrebna je radi skupljanja fecesa.