Šta je stoma?

Reč „stoma“ dolazi iz grčkog jezika i znači otvor u ili van tela, a takođe znači i usta.

Svake godine, hiljade ljudi se podvrgne operaciji izvođenja stome. Za neke, operacija znači spasavanje života. Za ostale, operacija je rezultat bolesti creva, nesrećnog slučaja, ili se radi da bi se izvršila korekcija urođene mane.

Poslednjih godina hirurške procedure su u mnogome unapređene i mnoge operacije izvođenja stome su sada privremene umesto trajnih.
 
Pratite linkove niže postavljene da biste saznali više o stomama ili o našim proizvodima za negu stome.